ARBEIDSONGESCHIKT / WW


Stel dat ik arbeidsongeschikt raak, wat dan?

  • Wat is je inkomen als je arbeidsongeschikt wordt?
  • Of als je je baan verliest of geen opdrachten meer krijgt?
  • Hoe ziet je financiële situatie er nu uit, maar ook in de toekomst?

Heb je er wel eens over nagedacht hoe jouw financiële situatie er uit ziet als je (langdurig) arbeidsongeschikt wordt?

Arbeidsongeschikt en je werkt voor een werkgever

De werkgever betaalt de eerste 2 jaar nog salaris door. De hoogte kan variëren, afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden. Ben je langer dan 2 jaar ziek, dan heb je wellicht recht op een WIA-uitkering. Dit is vaak een basisvoorziening.

Collectieve verzekering

Het kan zijn dat je werkgever een aanvullende collectieve verzekering heeft afgesloten voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dan is het goed om te kijken of alle risico’s zijn verzekerd.

Arbeidsongeschikt en je bent zelfstandig

Als je zelfstandig bent is er geen sociaal vangnet en ben je aangewezen op een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Heb je een dergelijke polis en is de dekking voldoende als je arbeidsongeschikt bent?

Geen werk meer

Je bent met je werkgever in gesprek over beëindiging van het dienstverband? Wil je weten wat het verlies aan pensioenopbouw en inkomen is? FIHEZE heeft ervaring in het begeleiden hiermee en kan jou helpen bij het inzichtelijk maken van de eventuele ontslagvergoeding.

Ben je benieuwd hoe het in jouw situatie is?
Neem contact met me op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Neem contact met me op en ik plan graag een afspraak met je in.


    E-mailadres